Se segue a navegar ou realiza calquera outra acción na nosa web, acepta que utlicemos cookies propias e de terceiros para facilitarlle unha mellor experiencia de navegación.

Mais información     |     Pechar

 
 
 
 
 
 

arquivo

 

documentos

2014/agosto

 

Serie CUING-CANGA (I)
Xugo - Suxeición

Este documento é o primeiro dunha serie centrada nun grupo de vocábulos gaélicos con múltiples significados que coinciden cos de vocábulos moi semellantes en grafía, presentes nas linguas romances do occidente da Península Ibérica. Nel comparamos as palabras gaélicas cuing, “xugo”, e ceangal, “suxeición”, coas palabras galego-portuguesas e castelás canga e cangalla.

PUBLICADO: 26/08/2014
 

Serie SMUAIREANACH - ESMORRIÑADO (III)
Sarna leprosa, Hidropisía

Ademais das acepcións que vimos en documentos anteriores desta serie, a palabra galego-portuguesa morriña, ten tamén outros significados. Neste documento centrámonos nos significados específicos de “enfermidade epidémica do gando”, “sarna leprosa” ou “fedor”, para demostrar que o vocábulo morriña, con estes significados, é a romanización dun termo gaélico diferente ós vistos en documentos previos.

PUBLICADO: 01/08/2014
 

Serie SMUAIREANACH - ESMORRIÑADO (IV)
Afecto, Caricia

No noso documento anterior vimos que algunhas palabras como murria teñen unha orixe gaélica. Tamén vimos tamén a teñen outras como mornalla. Esta última palabra, mornalla, é unha das claves que abrirá a porta para atopar a orixe doutras palabras exclusivamente galegas tales como o verbo murnar, cuxo significado nos referirá a unha relación moi íntima para a que cremos que non é necesario tomar un nome prestado en ningunha lingua.

PUBLICADO: 08/08/2014
 

Serie SMUAIREANACH - ESMORRIÑADO (V)
Amuriña - Murar

Nos documentos anteriores vimos que algunhas palabras galegas como morriña, murria, moliña, murnar ou mornalla son versións romanizadas de palabras en gaélico. Tamén vimos a influencia que algunhas destas palabras gaélicas tiveron sobre outras durante a súa etapa de romanización ou mesmo en períodos posteriores. Neste documento veremos máis exemplos desa influencia mutua en palabras de grafía similar nas linguas goidélicas e en galego.

PUBLICADO: 18/08/2014
 

TONN - TONA
Superficie, Pel

A palabra galega e portuguesa tona é unha desas interesantes palabras antigas que nos axudarán a demostrar que en Galicia se falaron unha ou varias linguas celtas. Neste caso en particular, crese xeralmente que o termo do latín tardío tunna, -ae, deriva dunha raíz celta, polo que a metade de noso traballo de investigación está feito. Pero, ¿existen moitos derivados desta posible raíz celta nas linguas romances faladas no oeste da Península Ibérica?

PUBLICADO: 21/08/2014